Аналіз анкетування задоволеності населення І кв. 2015 року