Аналіз анкетування задоволеності населення І кв. 2014 року